Tävling Rating         Ronder och Datum         Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7 8 9    
         /  /  /  /  /  /  /  /  /    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Göte Nissinen   - 0 1 1 0 0 1 1 0 4 4
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Mattias Kulander   0 1 - 1 1 0 0 0 0 3 7
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Kevin Söderberg   0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 9
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Håkan Einarsson   0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 8
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Mikael Nilsson   1 ½ 1 0 1 1 1 1 - 2
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Jimmy Petersson   0 - 0 0 0 1 1 1 1 4 5
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Johanna Lundström   1 ½ 1 - 1 0 0 1 1 3
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Ingmar Gustavsson   1 1 0 1 0 - 0 0 1 4 6
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Mikael Ohlsson   1 1 1 1 1 1 1 - 1 8 1
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10       - - - - - - - - - - -
System Berger                       Pinova Förlag AB, Malmö