ÖPPNA KLASSMÄSTERSKAPET

        Max 9 ronder Fri inlottning
        Betänketid 40 drag/2 timmar därefter 20 drag /timme

        Startavgift 150 kr. 300 för ej medlem

Tillbaka