MEDLEMSAVGIFTER 2017

 

Medlem 26 år och äldre  Medlem under 26 Huvudmedlem i annan klubb Junior
800:- 400:- 400:- 200:-/termin

Plusgiro: 64 20 66 - 5