Ordförande: Mikael Ohlsson
Sekreterare: Peter Lindén
Kassör: Cajsa Lindberg
Ledamot: Mats Leden
Ungdomsledare: Kevin Söderberg och Mikael Ohlsson